Obchodná akadémia Trnava

Sídlo školy: Kukučínova 2, Trnava, 91729
Telefónne číslo (1): 033-5446610
Emailová adresa: sekretariat@oakuktt.sk
Internetová adresa: http://www.oakuktt.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola