Stredná priemyselná škola

Sídlo školy: Komenského 1, Trnava, 91731
Telefónne číslo (1): 033/5903533
Telefónne číslo (2): 033/5903510
Emailová adresa: sps@spstt.sk
Internetová adresa: http://www.spstt.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: VUC Trnava
Typ školy: Štátna škola
IČO: 36082058
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 27,1% (166), chlapcov 72,9% (447)