Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Sídlo školy: Palackého 4, Trenčín, 91250
Telefónne číslo (1): 032-7431496
Emailová adresa: mail@piar.gtn.sk
Internetová adresa: http://www.piar.gtn.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku
Typ školy: Cirkevná škola