Športové gymnázium Trenčín

Sídlo školy: Staničná 6, Trenčín, 91105
Telefónne číslo (1): 032-6528275
Emailová adresa: riaditel@sgtn.tsk.sk
Internetová adresa: http://www.sportgymtn.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola