SOŠ Pedagogická Levice

Sídlo školy: Engelsova 3, Levice, 93429
Telefónne číslo (1): 036-6312395
Emailová adresa: pasa_lv@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.psalv.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola