Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom

Sídlo školy: Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom, 93532
Telefónne číslo (1): 036 / 639 52 15
Faxové číslo: 036 / 639 52 15
Emailová adresa: soskalna1@gmail.com
Internetová adresa: http://www.soskalna.eu
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00893501

Výhody školy:
  • Podporované používanie notebookov pri výučbe
  • Športový výcvikový kurz
  • Tuzemské výlety a exkurzie
  • Tvorba vlastných výučbových programov
  • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
  • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
  • Záujmové krúžky/kluby
  • Automat na nápoje
Zameranie školy: Stredná škola ponúka vzdelanie v oblasti reklamných a obchodných služieb. Študijné odbory: 6429 K KOMERČNÝ FOTOGRAF, grafik digitálnych médií.

Nadstavbové štúdium: prevádzka obchodu

Stravovanie žiakov: V školskej jedálni.
Ubytovanie žiakov: V školskom internáte.
Vybavenie školy: 4 počítačové učebne, multimediálna učebňa pre všeobecno-vzdelávacie predmety, 5 dataprojektorov.
ADSL a WIFI pripojenie skoro na celej škole
Ďalšie informácie: Ďalšie 3 triedy sú vybavené internetovým pripojením, dataprojektormi a počítačom pre učiteľa.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3447K00
Grafik digitálnych médií
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 0
6411K00
Prevádzka obchodu
2016-2017 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 30 / 30