SOŠ Stavebná Žilina

Sídlo školy: Tulipánová 2, Žilina, 01162
Telefónne číslo (1): 041-7637607
Emailová adresa: sekretariat@sosstavebna.sk
Internetová adresa: http://www.sosstavebnaza.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola