Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina

Sídlo školy: Komenského 50, Žilina, 01001
Telefónne číslo (1): 041-7074912
Emailová adresa: riaditel@soseza.sk
Internetová adresa: http://www.soseza.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola