Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica

Sídlo školy: Hlavná 2, Žilina, 01009
Telefónne číslo (1): 041-5006424
Emailová adresa: zssos@sousza.edu.sk
Internetová adresa: http://www.zssosza.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola