Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Žilina

Sídlo školy: Závodská cesta 2961, Žilina, 01001
Telefónne číslo (1): 0911 445 994
Telefónne číslo (2): 041/7641923
Emailová adresa: hascik.d@centrum.sk
Internetová adresa: http://www.soussza.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 36,3% (41), chlapcov 63,7% (72)