Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, org. zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a org. zložka Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná

Sídlo školy: Zimná 96, Dobšiná, 04925
Telefónne číslo (1): 058/7941278
Telefónne číslo (2): 058/7941636
Faxové číslo: 058/7941636
Emailové adresy: skola@gymdobs.svcmi.sk
sou-dobsina@mail.t-com.sk
Internetové adresy: http://gymdobsina.edupage.org
http://www.soudobsina.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Alica Krivanská
Zriaďovateľ: VÚC Košice
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode