Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Sídlo školy: Hviezdoslavova 5, Rožňava, 04801
Telefónne číslo (1): 058-7322646
Emailová adresa: sourv@ke.telecom.sk
Internetová adresa: http://www.sostrv.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola