Športové gymnázium J. Herdu Trnava

Sídlo školy: Jána Bottu 31, Trnava, 91787
Telefónne číslo (1): 033-5511388
Emailová adresa: gymbott@szm.sk
Internetová adresa: http://www.gymbott.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola