Šrobárka – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice I

Sídlo školy: Šrobárova 1, Košice I, 04223
Telefónne číslo (1): 055-6221951
Emailová adresa: sekretariat@srobarka.sk
Internetová adresa: http://www.srobarka.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola