SŠ – SPŠE S. A. Jedlika – Nové Zámky, Komárňanská

Sídlo školy: Komárňanská 28, Nové Zámky, 94075
Telefónne číslo (1): 035-6418256
Emailová adresa: skola@spsenz.sk
Internetová adresa: http://www.spojenaskolanz.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6444K00
Čašník, servírka
2014-2015 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 12