SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky

Sídlo školy: Zdravotnícka 3, Nové Zámky, 94051
Telefónne číslo (1): 035-6428623
Emailová adresa: skola@zsshsonz.edu.sk
Internetová adresa: http://www.hosnz.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola