Stredná odborná škola automobilová

Sídlo školy: Coburgova 7859/39, Trnava, 91702
Telefónne číslo (1): 033/5933921
Telefónne číslo (2): 033/5933928
Faxové číslo: 033/5933934
Emailová adresa: sekretariat@sosatt.sk
Internetová adresa: http://www.sosatt.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Jozef Ormandy
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 0,8% (3), chlapcov 99,2% (370)

Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2411K00
Mechanik nastavovač
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 3
2487H01
Autoopravár – mechanik
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 56 / 17
2487H02
Autoopravár – elektrikár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 13
2487H03
Autoopravár – karosár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 13
2487H04
Autoopravár – lakovník
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 4
2433H00
Obrábač kovov
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2423H00
Nástrojár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 11
2493L00
Predaj a servis vozidiel
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 11
3757K00
Dopravná prevádzka
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 14 / 14
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2015-2016 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 20 /
2487H00
Autoopravár
2015-2016 1 rok Nie Externé Chlapcov, dievčatá 24 /
2464H00
Strojný mechanik
2015-2016 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 20 /
2411K00
Mechanik nastavovač
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28
2487H01
Autoopravár – mechanik
2016-2017 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 31 / 31
2487H02
Autoopravár – elektrikár
2016-2017 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2487H03
Autoopravár – karosár
2016-2017 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8
2487H04
Autoopravár – lakovník
2016-2017 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8
2423H00
Nástrojár
2016-2017 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 12 / 12
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2016-2017 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
2493L00
Predaj a servis vozidiel
2016-2017 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2016-2017 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 20 /
2487H01
Autoopravár – mechanik
2016-2017 3 roky Nie Externé Chlapcov 20 /
2464H00
Strojný mechanik
2016-2017 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 24 /
2411K00
Mechanik nastavovač
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 25 / 0
2487H01
Autoopravár – mechanik
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 25 / 5
2487H02
Autoopravár – elektrikár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 9 /
2487H04
Autoopravár – lakovník
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 0
2423H00
Nástrojár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 13 / 5
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 17
2493L00
Predaj a servis vozidiel
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 7
2411K00
Mechanik nastavovač
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
2487H01
Autoopravár – mechanik
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
2487H02
Autoopravár – elektrikár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
2487H03
Autoopravár – karosár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
2487H04
Autoopravár – lakovník
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 12 /
2423H00
Nástrojár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 12 /
2464H00
Strojný mechanik
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 /
2488H00
Mechanik špecialista automobilovej výroby
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 8 /
2493L00
Predaj a servis vozidiel
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov /
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /