Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlo školy: Lomonosovova ul. č. 2797/6, Trnava, 91854
Telefónne číslo (1): 033/5552630
Emailová adresa: sulkova.darina@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.sosos-trnava.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 44,8% (261), chlapcov 55,2% (321)