Stredná odborná škola dopravy a služieb

Sídlo školy: Jesenského 1, Nové Zámky, 94062
Telefónne číslo (1): 035-6428642
Emailová adresa: sou@soujesnz.sk
Internetová adresa: http://www.soujesnz.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola