Stredná odborná škola elektrotechnická

Sídlo školy: Vazovova 12, Bratislava, 81107
Telefónne číslo (1): 02/55575979
Faxové číslo: 02/55575979
Emailová adresa: csose@csose.sk
Internetová adresa: http://www.csose.sk
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Typ školy: Cirkevná škola
IČO: 30815339