Gymnázium Jána Hollého

Sídlo školy: Na hlinách 7279/30, Trnava, 91701
Telefónne číslo (1): 033-5571411
Emailová adresa: gyjhtt@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.gymholl.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola