Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca

Sídlo školy: Ul. 17. novembra 2579, Čadca, 02201
Telefónne číslo (1): 041-4321590
Emailová adresa: riaditel@sosca.sk
Internetová adresa: http://www.sosca.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola