Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Sídlo školy: Krásno nad Kysucou č.1642, Krásno nad Kysucou, 02302
Telefónne číslo (1): 0414385337
Emailové adresy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
sosdskrasno@mail.telekom.sk
Internetová adresa: http://www.sosdskrasno.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Ján Palko
Typ školy: Štátna škola
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3341K00
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3656K00
Operátor stavebnej výroby
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3336M04
Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2841M00
Technológia ochrany a tvorby životného prostredia
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3355H00
Stolár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3661H00
Murár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3663H00
Tesár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3675H00
Maliar
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3370H00
Čalúnnik
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /