Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce

Sídlo školy: Školská 4, Michalovce, 07101
Telefónne číslo (1): 056-6441172
Emailová adresa: sososmi@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.sososmi.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola