Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko, Okružná 46, Michalovce

Sídlo školy: Okružná 46, Michalovce, 07101
Telefónne číslo (1): 056/688 1745
Emailová adresa: skola@haesomi.edu.sk
Internetová adresa: http://www.haesomi.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Božena Urbancová
Typ školy: Súkromná škola