Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlo školy: Ul. 1. mája 1264, Púchov, 02029
Telefónne číslo (1): 042-4631365
Emailová adresa: ivan.kasar@sosospu.tsk.sk
Internetová adresa: http://www.sosospu.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola