Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Sídlo školy: Súhradka 193, Lednické Rovne, 02061
Telefónne číslo (1): 042/4693611
Faxové číslo: 042/4693606
Emailová adresa: info@sossklarska.sk
Internetová adresa: http://www.sossklarska.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Anna Krupičková, poverená riadením školy
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Učebnice zdarma
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Automat na občerstvenie
Stravovanie žiakov: Školská jedáleň – pre dochádzajúcich aj ubytovaných žiakov. V jedálni sa pripravuje celodenná strava. Jedáleň je umiestnená v budove školy.
Ubytovanie žiakov: Školský internát priamo v budove školy. Moderne vybavený s možnosťou využívania posiľňovne, telocvične,internetového pripojenia na WIFI , využívania knižnice
Vybavenie školy: Sklárska huta s chladiacimi pecami, maliarske dielne s vypaľovacou pecou, dielne na výrobu bižutérie, dielňa na výrobu vitrážového skla, brusičské dielne, ateliéry, učebňa výpočtovej techniky, fotokomora, výstavné sály, telocvičňa, knižnica s počítačovou technikou, predajňa skla, klubovňa, učebne IKT
Ďalšie informácie: Pre technický smer otvárame nový štúdijný odbor Technik sklárskej výroby 2734K -4 ročný s maturitou a výučným listom.
Prijímacie písomné skúšky zo SJL a matematiky

Pre absolventov gymnázií a SOŠ je otvorený študijný odbor 8207 Q sklársky dizajn – vyššie odborné štúdium
Potrebné vykonať talentové skúšky z maľby, kresby a modelovania. Talentová skúška sa bude predbežne konať v 3. júnovom týždni

Talentové prijímacie skúšky sa budú konať dňa …….. na SOŠ sklárskej pre umelecké odbory
8235 M výtvarné spracúvanie skla

Uplatnenie absolventa:
– vlastná samostatná podnikateľská činnosť
– vo výrobných podnikoch,
– v podnikateľských subjektoch
– v obchodných spoločnosti
– v inštitúciách umeleckej sféry
– v reklamných agentúrach
– v návrhárskych a dizajnérskych firmách ako dizajnér, návrhár a modelár
– ako výtvarný redaktor a ilustrátor v redakciách časopisov a nakladateľstvách
– v krajinách EÚ – ČR, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko
RONA, a.s. Lednické Rovne
Vetropack, s.r.o. Nemšová
Vetropack GmbH Kremsmunster – Rakúsko

Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2411K00
Mechanik nastavovač
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
8284M00
Dizajn a tvarovanie skla
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2752F00
Výroba úžitkového skla
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 21 / 21
8235Q00
Výtvarné spracúvanie skla
2013-2014 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24
2737K00
Sklársky a keramický priemysel
2013-2014 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 24
2738H06
Operátor sklárskej výroby – brúsenie skla
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3
2738H05
Operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3
2738H04
Operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 5 / 5
2738H02
Operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov 6 / 6
2738H01
Operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3
8235M11
Výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3
8235M07
Výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3
8235M04
Výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3
8235M03
Výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3
8235M02
Výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla
2013-2014 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 3 / 3