Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zlaté Moravce

Sídlo školy: Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce, 95301
Telefónne číslo (1): 037-6423070
Emailová adresa: strodnto@doszm.edu.sk
Internetová adresa: http://www.sosobchoduzm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola