Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Sídlo školy: Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce, 95301
Telefónne číslo (1): 037/6403520
Telefónne číslo (2): 037/6403511
Faxové číslo: 037/6421908
Emailová adresa: skola@sostzm.eu
Internetová adresa: http://www.sostzm.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00893129
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2016-2017 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
2411K00
Mechanik nastavovač
2016-2017 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2016-2017 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3968M00
Logistika
2016-2017 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2679K00
Mechanik – mechatronik
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2016-2017 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /