Gymnázium Matky Alexie

Sídlo školy: Z. Kodálya 765, Galanta, 92447
Telefónne číslo (1): 031-7802346
Emailová adresa: sosga@sosga.sk
Internetová adresa: http://sosoasga.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola