Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola Galanta

Sídlo školy: Esterházyovcov 712/10, Galanta, 92434
Telefónne číslo (1): 031/7802492
Telefónne číslo (2): 031/7010202
Emailová adresa: skola@sostechga.edu.sk
Internetová adresa: http://sostechga.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Ivan Igrici
Zriaďovateľ: TTSK
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 0,9% (3), chlapcov 99,1% (320)