Stredná odborná škola – Ostrovského 1, Košice

Sídlo školy: Ostrovského 1, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 055/643 68 91
Faxové číslo: 055/643 68 94
Emailová adresa: skola@ostrovskeho.sk
Internetová adresa: http://www.ostrovskeho.sk
Kontaktné osoby: Ing. Jarmila Tomčovčíková (výchovný poradca), 055/6436891
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Elena Tibenská
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 893331
DIČ: 2021199840
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2697400
Mechanik elektrotechnik
2009-2010 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6343600
športový manažment
2009-2010 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3918600
Technické lýceum
2009-2010 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6317600
Obchodná akadémia
2009-2010 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2682400
Mechanik počítačových sietí
2008-2009 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3447400
Grafik digitálnych médií
2008-2009 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3446400
Grafik tlačových médií
2008-2009 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2675403
Elektrotechnika – elektronické zariadenia
2008-2009 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2414401
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2008-2009 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3659401
Stavebníctvo – výroba stavieb
2008-2009 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6476400
Technicko-ekonomický pracovník
2008-2009 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6475200
Technicko-administratívny pracovník
2008-2009 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2686200
Mechanik elektronických zariadení
2008-2009 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2683204
Elektromechanik – stroje a zariadenia
2008-2009 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3355200
Stolár
2008-2009 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3678200
Inštalatér
2008-2009 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3661200
Murár
2008-2009 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2682400
Mechanik počítačových sietí
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3447400
Grafik digitálnych médií
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3446400
Grafik tlačových médií
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2413400
Mechanik strojov a zariadení
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3658400
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3656401
Operátor stavebnej výroby – murované konštrukcie
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov /
8503401
Umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov /
8504401
Umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov /