Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium – Požiarnická 1, Košice

Sídlo školy: Požiarnická 1, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 0917506670
Emailové adresy: shdkke@gmail.com
nadezdaolahova@gmail.com
Internetové adresy: http://shdkke.edupage.org
http://www.konzervatoriumpoziarnicka.sk/
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr.Nadežda Oláhová
Zriaďovateľ: Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o., Jegorovovo námestie č.5, Košice
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 42107148

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8229700
Hudba
2012-2013 4 roky Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8227700
Tanec
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8226700
Hudobno – dramatické umenie
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8228700
Spev
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8226Q00
Hudobno – dramatické umenie
2016-2017 6 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8227Q00
Tanec
2016-2017 6 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8228Q00
Spev
2016-2017 6 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8229Q03
Hudba – hra na klavíri
2016-2017 6 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8229Q05
Hudba – hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch
2017-2018 6 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8229Q06
Hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
2016-2017 6 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8229Q07
Hudba – hra na akordeóne
2016-2017 6 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /