Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy Brezno

Sídlo školy: Laskomerského 3, Brezno, 97701
Telefónne číslo: 048 6114065
Internetová adresa: http://www.ssbrezno.edupage.org
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: