Stredná odborná škola podnikania PREŠOV

Sídlo školy: Masarykova 24, Prešov, 08179
Telefónne číslo (1): 051/7733413
Telefónne číslo (2): 0903516334
Faxové číslo: 051/7583071
Emailové adresy: info@sospodnikania.sk
Internetová adresa: http://www.sospodnikania.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Michal Čiernik
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola