Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

Sídlo školy: Predmestská 82, Žilina, 01062
Telefónne číslo (1): 041-7232707
Emailová adresa: sekretariat@spospredza.edu.sk
Internetová adresa: http://www.spospredza.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola