Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žilina

Sídlo školy: Vysokoškolákov 13, Žilina, 01008
Telefónne číslo (1): 041-5656950
Telefónne číslo (2): 0910842681
Emailová adresa: sekretariat@oata.sk
Internetová adresa: http://www.oata.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza </li>
Typ školy: Cirkevná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M00
Obchodná akadémia
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28