Stredná odborná škola polytechnická

Sídlo školy: Koniarekova 17, Trnava, 91850
Telefónne číslo (1): 033/5983011
Telefónne číslo (2): 033/5983016
Emailová adresa: souztt@centrum.sk
Internetová adresa: http://www.sospolytechnicka-tt.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2413K00
Mechanik strojov a zariadení
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3759K00
Komerčný pracovník v doprave
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3920M00
Polytechnika
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3341K00
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2447K00
Mechanik hasičskej techniky
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
8221M05
Dizajn – priemyselný dizajn
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2466H02
Mechanik opravár – stroje a zariadenia
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2487H01
Autoopravár – mechanik
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3355H00
Stolár
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
8541H00
Umelecký kováč a zámočník
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov /
8557H00
Umelecký stolár
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2488H00
Mechanik špecialista automobilovej výroby
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2478F00
Strojárska výroba
2013-2014 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3383F00
Spracúvanie dreva
2013-2014 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3161F00
Praktická žena
2013-2014 2 roky Nie Denné Dievčatá /