Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Sídlo školy: Lomonosovova 7, Trnava, 91708
Telefónne číslo (1): 033/5521107
Faxové číslo: 033/5521103
Emailová adresa: sekretariat@spslomontt.sk
Internetová adresa: http://spsstt.sk/
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Marcel Chrvala
Zriaďovateľ: TTSK
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 49,4% (163), chlapcov 50,6% (167)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3650M00
Staviteľstvo
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
3692M00
Geodézia, kartografia a kataster
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
3917M06
Technické a informatické služby – v stavebníctve
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /