Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica

Sídlo školy: Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, 01701
Telefónne číslo (1): 042/4322663
Telefónne číslo (2): 042/4323766
Emailová adresa: sospb@sospb.edu.sk
Internetová adresa: http://www.sospb.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 42141443
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 10,1% (25), chlapcov 89,9% (222)

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2487H02
Autoopravár – elektrikár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2487H01
Autoopravár – mechanik
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
6475H00
Technicko-administratívny pracovník
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
3355H00
Stolár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 10 / 10
3678H00
Inštalatér
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 10 / 10
3684H00
Strechár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 10 / 10
3668H00
Montér suchých stavieb
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 10 / 10
3661H00
Murár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 10 / 10
3658K00
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 10 / 10
3656K00
Operátor stavebnej výroby
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 10 / 10
2447K00
Mechanik hasičskej techniky
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10