Obchodná akadémia Považská Bystrica

Sídlo školy: Jesenského 259/6, Považská Bystrica, 01744
Telefónne číslo (1): 042-4323842
Emailová adresa: sekretariat@oapb.sk
Internetová adresa: http://www.oapb.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola