Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Sídlo školy: Koceľova 26, Bratislava, 82108
Telefónne číslo (1): 02/38100923
Telefónne číslo (2): 02/55564582
Emailová adresa: sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
Internetové adresy: http://www.soskocelovaba.edupage.org
http://www.soskocelovaba.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00605794
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode