Súkromné slovanské gymnázium

Sídlo školy: Vážska 32, Bratislava 2, 82107
Telefónne číslo (1): 0245640011
Telefónne číslo (2): 0903318843
Faxové číslo: 0245640012
Emailová adresa: ssg@ssg.sk
Internetová adresa: http://www.ssg.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 30805473
DIČ: 2020884063
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902500
Gymnázium
2013-2014 8 rokov Nie Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 10
7902500
Gymnázium
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 10
7902J00
Gymnázium
2013-2014 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 40 / 10
7902574
Gymnázium – bilingválne štúdium
2013-2014 5 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 10