Stredná odborná škola Pruské

Sídlo školy: Pruské 294, Pruské, 01852
Telefónne číslo (1): 042/4492 532
Faxové číslo: 042/4492 738
Emailová adresa: info@sospruske.tsk.sk
Internetová adresa: http://www.sospruske.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00159298
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 51,5% (194), chlapcov 48,5% (183)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
4210M04
Agropodnikanie – farmárstvo
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
4210M18
Agropodnikanie – kynológia
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
4211M17
Záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
4553K00
Podnikateľ pre rozvoj vidieka
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
4571H00
Záhradník
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
4569H00
Viazač – aranžér kvetín
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
4561H01
Poľnohospodár – mechanizácia
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2964H00
Cukrár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-2019 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
4221Q00
Vidiecka turistika
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /