STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ROZVOJA VIDIEKA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Sídlo školy: Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, 92938
Telefónne číslo (1): 031-5523668
Emailová adresa: dunagro@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.dunagro.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola