Súkromná hotelová akadémia SD Jednota

Sídlo školy: Vinohradská 48, Šamorín, 93101
Telefónne číslo (1): 031/5622415
Telefónne číslo (2): 0908770742
Faxové číslo: 031/5622415
Emailová adresa: sekretariat@hasossamorin.edu.sk
Internetová adresa: http://www.hasossamorin.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Súkromná škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 52,6% (175), chlapcov 47,4% (158)