STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Sídlo školy: Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, 92901
Telefónne číslo (1): 031-5522836
Emailová adresa: zssds1@gmail.com
Internetová adresa: www.sosds.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola