Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Sídlo školy: Nábrežie mládeže 1, Nitra, 95028
Telefónne číslo (1): 037/7721830
Emailová adresa: sousnr@mail.viapvt.sk
Internetová adresa: http://www.sosnabrmladezenr.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj Nitra
Typ školy: Štátna škola
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3661H00
Murár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3663H00
Tesár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3678E00
Inštalatér
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3688H00
Kominár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3673H00
Kachliar
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3675H00
Maliar
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3686E00
Stavebná výroba
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2435H02
Klampiar – stavebná výroba
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2464H00
Strojný mechanik
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3355H00
Stolár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3656K00
Operátor stavebnej výroby
2017-2018 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3658K00
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
2017-2018 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3347K00
Drevárska a nábytkárska výroba
2017-2018 4 roky Nie Denné Chlapcov /