SOŠ gastronómie a cestovného ruchu

Sídlo školy: Levická 40, Nitra, 95003
Telefónne číslo (1): 037-6550111
Emailová adresa: sosnrlev@mail.t-com.sk
Internetová adresa: http://www.sosnrlev.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola