Stredná odborná škola strojnícka

Sídlo školy: Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 01749
Telefónne číslo (1): 042-4326404
Emailová adresa: soustrojpb@sossportpb.tsk.sk
Internetová adresa: http://www.soujpb.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola